Nabídka semináře kritického myšlení

Nenech se nachytat!

Workshop kritického myšlení, určen pro žáky 9. tříd a studenty středních škol.

„Nenech se nachytat!“ naučí žáky a studenty kritičtěji přistupovat k novým informacím, lépe analyzovat své vlastní myšlenkové pochody a vyvarovat se logických klamů a argumentačních faulů u sebe i ostatních.


Workshop se skládá ze tří částí
📝 Dotazník – vyplněný nejlépe pár dní před interaktivní přednáškou
🗣 Interaktivní přednáška – 90 min.
🖍 Zpětná vazba – 45 min. dlouhý seminář a druhý dotazník, tři měsíce po interaktivní
přednášce

Dotazník

Dotazník se skládá z deseti tvrzení. Každé tvrzení žák/student označí od 1 do 5, jak si myslí, že je tvrzení pravdivé (1 – určitě nepravdivé, 2 – nepravdivé, 3 – nevím, 4 – pravdivé, 5 – určitě pravdivé). Dotazník obsahuje faktická tvrzení (Rovníkový průměr Země měří více než 10,000km), nejasná tvrzení (Život na jiných planetách existuje) a dlouhodobě nepotvrzená tvrzení (Yetti existuje).
Tvůrce: Fyzik Raymond Hall a psycholožka Katie Dyer

Interaktivní přednáška

Přednáška je rozdělena na pět částí

 • Pojmy
  • Vymezení a vysvětlení si následujících pojmů: důkaz, efekt opačného účinku (backfire effect), fakt, kauzalita, korelace, poznávací nesoulad (cognitive disonance), zkreslení skrze hledání potvrzení (confirmation bias).
 • Forerův efekt
  • Demonstrování efektu pomocí experimentu amerického klinického psychologa Bertrama Forera a vysvětlení důsledku efektu na každodenní život.
 • O paměti
  • Test paměti a vysvětlení si jejího fungování podle práce kognitivní psycholožky a odbornice na falešné vzpomínky Elizabeth Loftus.
 • Logika a argument
  • Praktická ukázka logických klamů, argumentačních faulů a co je falešné objektivity - podle profesora žurnalistiky Jaye Rosena.
 • Zdroje
  • Základní metody, jak rozpoznat kvalitní zdroje, jak poznat správně vedenou studii či správně vedený výzkum, ze kterého můžeme čerpat.

Zpětná vazba

Tři měsíce po absolvování interaktivní přednášky je pro studenty připraven 45 min. dlouhý seminář, ve kterém si zopakují svou znalost logických klamů a práci se zdroji. Poté dostanou na doma dotazník, jehož výsledky budou poskytnuty místnímu pedagogovi. Toto je zpětnou vazbou jak pro přednášejícího workshopu, tak pro místního pedagoga.


V případě zájmu mě můžete kontaktovat pomocí formuláře:

Vaše jméno:
Zpráva *:

Komentáře