On řekl / ona řekla - Chyby v žurnalistické objektivitě I.
Jay Rosen je profesor žurnalistiky na New York University, kritik médií a spisovatel. Na NYU učí od roku 1986 a mezi lety 1999-2006 byl vedoucí katedry žurnalistiky. Kromě příspěvků do The New York Times, The Los Angeles Times, Harper's Magazine, The Nation a The Huffington Post, Rosen píše svůj vlastní blog PressThink, kde řeší, mimo jiné, současnou podobu žurnalistiky a její vývoj v době digitalizace. Rosen je velký zastánce toho, aby se novináři starali o kultivaci veřejné debaty a měli větší zájem o život občanů.

Rosen kodifikoval šest základních chyb žurnalistické objektivity. Nejčastější chybou je užití techniky He said/she said (I don't know, you decide), aneb On řekl/ona řekla (já nevím, ty se rozhodni). Jay tuto techniku nazývá i "línou žurnalistikou". Ač se jí dá zamezit rigoróznější rešerší, je velmi častá.

Poznáte ji podle následujících kritérií:
  1. Je veřejný rozpor.
  2. Tento rozpor se dostane do médií.
  3. Není vážná snaha o analýzu tvrzení, která jsou v konfliktu, přestože se na nich spor zakládá. (Zprávou je ten spor, ne informace, o které je pře).
  4. Existuje způsob, jak si jednotlivá tvrzení ověřit, ale reportáž se (ať už z jakéhokoliv důvodu) tím nezabývá.
  5. Reportér se dostává do středu opačných tvrzení, což vede k polarizaci čtenářů/diváků/posluchačů.

Komentáře