Pohled odnikud - Chyby v žurnalistické objektivitě III.Pohled odnikud (The View from Nowhere) je další z chyb, kterých se podle Jay Rosena dopouštějí novináři při snaze působit objekitvně.

Tato chyba je založená na prezentování věcných fakt bez zasazení do širšího kontextu. Vede čtenáře k vytvoření si vlastní verze události, která vůbec nemusí odpovídat realitě, skutečnému průběhu události. Tato vágnost, podle spisovatele Eliase Isquitha, vede ještě k větší dezinformaci čtenáře, než kdyby zprávu nečetl vůbec.

Závažnost pohledu odnikud spočívá v tom, že navenek působí co nejobjektivněji, jako by novinář a médium, pro které píše, neměli žádnou motivaci. Podle Rosena se ale jedná o maskovací manévr, který zbavuje novináře zodpovědnosti a kritiky.

Vynášet soudy u komplexních situacích je samozřejmě náročné, proto je ale třeba události neizolovat a zasazovat je do prokázaného kontextu.


Další chyby:
On řekl / ona řekla
Ústup k falešnému průměru

Komentáře