Ústup k falešnému průměru - Chyby v žurnalistické objektivitě II.


Jay Rosen pojmenoval šest základních chyb, kterých se novináři dopouštějí s cílem působit objektivně.
Ústup k falešnému středu je druhou z častých taktik, které jsou vědomě či nevědomě využívány k tomu, aby konzument informace nabyl pocitu, že čte objektivní, vyváženou zprávu.

Z nějakého důvodu je střed/průměr názorů (nejen) novináři asociován s pravdou. Ovšem prezentovat střed mezi názorovými extrémy neznamená prezentovat podloženou informaci.
Bývalý reportér z Washington Post, Paul Taylor, ve své knize See How They Run vysvětluje, že nalezením středu mezi tím nejhorším a nejlepším, co se dá o osobě/zákonu/nápadu, se zbavuje dilemat. Snaží se nalézt pravdu, ale zároveň se vyhne dělání těžkých rozhodnutí. Doufá, že prezentováním středobodu se častěji trefí do pravdy, než kdyby používal jiný kompas. Dle Rosena se jedná o impulz hledání útočiště.

Důsledky prezentování polopravd mohou ale mít negativní dopad. Určitá rizika nejsou brána s dostatečnou vážností, nebo naopak se hledají rizika tam, kde nejsou. Nevinné osoby můžou trpět falešným nařčením a zase vinné osoby můžou mít na své straně názor veřejnosti tímto zkreslením.

Další chyby
On řekl / ona řekla - Chyby v žurnalistické objektivitě I.

Komentáře