Test logického uvažování

Výroková logika


Logika a výrok

Logika je věda, která se zabývá usuzováním, pravdivostí, dokazatelností a vyvratitelností. Přitom všem jde v logice pouze o formu sdělení, nezajímá nás, co konkrétně je sdělováno, stejně jako nás nezajímají různé psychologické interpretace a podobné věci. 
Pokud máme například větu „číslo 2 je sudé a zároveň je liché“, tak můžeme usoudit, celá věta není pravdivá, protože čísla 2 není liché. To jsou věci, které obecně řeší logika.Základem výrokové logiky je pochopitelně výrok. Výrokem je každá oznamovací věta, u které můžeme určit její pravdivostní hodnotu.

Zdroj textu: Matematika.cz

TEST

Do finále soutěže maminek a dcer postoupily čtyři dvojice (vždy matka a dcera): paní Anna, paní Erika, paní Sylvie, paní Věra a slečny Barunka, Ivuška, Jituška a Martinka. Přitom:
- paní Erika soutěž vyhrála, ale ne s Jituškou
- Ivuška skončila hůře než paní Anna
- paní Sylvie nesoutěžila s Barunkou, která skončila poslední
Která z děvčátek v soutěži zvítězila?

Odpovědět a další otázky si můžete vyzkoušet v tomto TESTU.Komentáře